โครงการและกำหนดการอบรม

ชื่อรุ่นวันแรกที่อบรมจำนวนวันชื่อหลักสูตรราคาสถานที่จัดโครงการกำหนดการสมัครเข้าร่วมโครงการ
79 (18-22 กย.61)18 ก.ย. 25615การอบรมคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจ10800จ.พิษณุโลกกำหนดการโครงการสมัครเข้าอบรม

 
วงษ์พาณิชย์พิษณุโลก 19/9 หมู่ 3 ถ. พิษณุโลก-บางกระทุ่ม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ (055) 321555 . แฟกซ์ (055) 321788-90 E-mail : wongpanit@gmail.com
? 2010 WONGPANIT CO., LTD. All rights reserved. Designed by 802 Digital media.