|   Google Map

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่อยู่ : 19/9 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90


ภาพการสัมมนา นวัตกรรมขยะวิทยา หลักสูตร การคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 89

เมื่อวันที่ 13 - 18 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก และโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้ก่อตั้ง ประธานบริหารกลุ่มวงษ์พาณิชย์ และคณะผู...

  • โพสเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 11:24:02 น.

การสัมมนา Municipal Solid Waste Management by CIRCULAR ECONOMY CONCEPT

ภาพบรรยากาศ การสัมมนา Municipal Solid Waste Management by CIRCULAR ECONOMY CONCEPT การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนปี 2022 เป็นปีที่เศรษฐกิจของเอเปกส่วนใหญ่เตรียมพร้อมสหรับยุคหลัง...

  • โพสเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 11:06:54 น.

ใกล้เข้ามาแล้ว การสัมมนา การอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่น 89 วันที่ 13 - 18 กันยายน 2565

แฟรนไชส์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565

สนใจธุรกิจ เติบโตและยั่งยืนไปพร้อมกัน กับ วงษ์พาณิชย์

การเรียนรู้ธุรกิจจากประสบการณ์ของดร.สมไทย วงษ์เจริญ สร้างการยอมรับและเชื่อถือจากภาคชุมชน ภาครั...

  • โพสเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 17:10:14 น.

แจ้งประชาสัมพันธ์วันหยุดลูกค้า 1 วัน (วันเข้าพรรษา)

ประชาสัมพันธ์วันหยุด เนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 14 กรกฎาคม 2565

วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เปิดทำการรับซื้อปกติ

...

  • โพสเมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2565 เวลา 13:51:52 น.