|   Google Map

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่อยู่ : 19/9 ม.3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055 321555   055-321788-90


ใกล้เข้ามาแล้ว การอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่น 90 ระหว่างวันที่ 6 - 11 กุมภาพันธ์ 2566

(ภาพบรรยากาศการอบรมศึกษาดูงานลูกศิษย์วงษ์พาณิชย์รุ่น 89)

ใกล้เข้ามาแล้ว การอบรมคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่น 90 วันที่ 6 - 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดพิษณุโลก 

โดยมีวิทยากรมากม...

  • โพสเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 15:20:13 น.

วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ หยุดรับซื้อสินค้าชั่วคราว วันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 เปิดทำการ 24 ตุลาคม 2565 ผู้บริหารและพนักงานเดินทางร่วมขบวนบุญทอดกฐินประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ลูกค้าเครือข่ายวงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ (วัดจุฬามณี) พิษณุโลก

วงษ์พาณิชย์สำนักงานใหญ่ หยุดรับซื้อสินค้าชั่วคราว วันที่ 22-23 ตุลาคม 2565

เนื่องด้วยผู้บริหารและพนักงา...

  • โพสเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 11:31:12 น.